Hướng dẫn sử dụng phần mềm Xeroza

Xeroza là phần mềm quản lý xe dùng cho các mô hình công ty cho thuê xe tuyến cố định, xe tự lái và xe hợp đồng du lịch.

Giới thiệu phần mềm

Để có thể hướng dẫn khách hàng sử dụng dễ dàng nhất, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng trực tiếp thông qua các kênh:

Group Facebook

Facebook cá nhân

Danh sách video hướng dẫn xin vui lòng xem tại đây hoặc làm theo hướng dẫn từng bài theo hướng dẫn phía dưới:

Bài 1: Cấu hình thông tin công ty

Bài 2: Quản lý nhóm quyền

Bài 3: Quản lý người dùng

Bài 4: Quản lý thông tin xe

Bài 5: Quản lý thông tin tài xế (lái xe)

Bài 6: Quản lý thông tin phụ xe

Bài 7: Quản lý đối tác cung cấp dịch vụ cho công ty (trường hợp thuê xe ngoài)

Bài 8: Quản lý bảng tin nội bộ

Bài 9: Quản lý yêu cầu đặt xe của khách hàng (Request) – Khách chưa kí hợp đồng

Bài 10: Điều hành xe (Bảng điều phối xe)

Bài 11: kiểm tra cập nhật tình trạng xe (trước -sau khi giao cho khách)[dành cho xe tự lái]

Bài 12: Báo cáo doanh thu, báo cáo bán hàng

Bài 13: Theo dõi tiền khách đã đặt cọc

Bài 14: Quản lý thông tin khách hàng

Bài 15: Quản lý công nợ phải trả – Theo dõi công nợ (P1)

Bài 15: Quản lý công nợ phải trả – Báo cáo công nợ (P2)

Bài 16: Theo dõi tiền tạm ứng cho đối tác cung cấp dịch vụ

Bài 17: Quản lý công nợ phải thu từ khách hàng

Bài 18: Quản lý công việc cá nhân

Bài 19: Quản lý hợp đồng xe tự lái

Bài 20: Quán lý hợp đồng xe hợp đồng

Bài 21: Quản lý xe tuyến cố định

Bài 22: Quản lý tiền mặt