Quản lý công việc cá nhân

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe hợp đồng, xe tự lái,

Mô tả: Các cá nhân đều có chức năng này để note các công việc cá nhân.

Giao diện chức năng

Video hướng dẫn sử dụng