Quản lý công nợ thu

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe hợp đồng, xe tự lái,

Mô tả: Sử dụng bởi kế toán để kiểm soát:

  • Công nợ phải thu
  • Khoản phải thu
  • Báo cáo công nợ

Tổng quan giao diện

1.Trích xuất công nợ phải thu:

Bước 1: lọc tìm công nợ theo đối tác.

Bước 2: Ghi sổ công nợ cho đối tác.

2.Báo cáo công nợ

Bước 1: lọc tìm báo cáo công nợ

Bước 2: Cập nhật tình hình công nợ, các khoản đã chi trả và số tiền còn lại.

3.Theo dõi số tiền phải thu

Cho phép kế toán theo dõi các khoản tiền còn lại phải thu theo ấn định ngày thanh toán được cập nhật bởi bên Sale bán hàng đã thỏa thuận với khách.

Bấm lựa chọn mode phải thu.

Video hướng dẫn thao tác theo dõi công nợ phải thu