Category Archives: Hướng dẫn sử dụng Xeroza

Quản lý xe tuyến cố định

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định Mô tả: Dùng cho các công ty có chặng xe cố định bán chỗ ngồi VD: Xe limousine. Tổng quan tính năng Video hướng dẫn sử dụng Phần 1: Thêm mới chặng xe Bước 1 Bước 2 Điền thông tin chặng xe Phần 2: Book […]

Báo cáo công nợ phải trả

Loại công ty có thể sử dụng:  thuê xe hợp đồng Mô tả: Kiểm tra công nợ, đối soát công nợ chứng từ. Giao diện chức năng In chi tiết thanh toán công nợ Thêm chi tiết công nợ. Video hướng dẫn quản lý báo cáo công nợ phải trả

Theo dõi công nợ phải trả

Loại công ty có thể sử dụng: thuê xe hợp đồng. Mô tả: Các công ty hợp đồng có trường hợp phải thuê xe đối tác bên ngoài chạy hợp đồng, module có tính năng hỗ trợ theo dõi: Công nợ phải trả Khoản phải trả Giao diện chức năng 1.Trích xuất công nợ phải […]

Quản lý công nợ thu

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe hợp đồng, xe tự lái, Mô tả: Sử dụng bởi kế toán để kiểm soát: Công nợ phải thu Khoản phải thu Báo cáo công nợ Tổng quan giao diện 1.Trích xuất công nợ phải thu: Bước 1: lọc tìm công nợ theo […]

Theo dõi tiền tạm ứng

Loại công ty có thể sử dụng:  thuê xe hợp đồng Mô tả: Theo dõi khoản tiền được tạm ứng cho đối tác xe hợp đồng, dùng trong trường hợp xe hợp đồng phải thuê xe đối tác bên ngoài để thực hiện dịch vụ. Giao diện chức năng Video hướng dẫn sử dụng

Theo dõi tiền đã đặt cọc

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe hợp đồng, xe tự lái, Mô tả: Sử dụng bởi nhân viên Kế toán hoặc Sale để xác định các khoản được khách hàng đặt cọc để tiến hành thu hoặc nhắc nhở nhân viên Sale thu. Giao diện thức năng Lọc tìm […]

Quản lý khách hàng

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe hợp đồng, xe tự lái, Mô tả: Kho lưu trữ thông tin khách hàng, toàn bộ thông tin khách hàng nhập tại Request + hợp đồng đều được lưu trữ tại đây, Lưu trữ lịch sử sử dụng dịch vụ của khách hàng […]