Theo dõi tiền đã đặt cọc

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe hợp đồng, xe tự lái,

Mô tả: Sử dụng bởi nhân viên Kế toán hoặc Sale để xác định các khoản được khách hàng đặt cọc để tiến hành thu hoặc nhắc nhở nhân viên Sale thu.

Giao diện thức năng

Lọc tìm khoản đặt cọc

Hướng dẫn bằng Video