Quản lý khách hàng

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe hợp đồng, xe tự lái,

Mô tả: Kho lưu trữ thông tin khách hàng, toàn bộ thông tin khách hàng nhập tại Request + hợp đồng đều được lưu trữ tại đây, Lưu trữ lịch sử sử dụng dịch vụ của khách hàng

Giao diện chức năng

Lịch sử sử dụng dịch vụ của khách hàng

Video hướng dẫn sử dụng