Báo cáo doanh thu, bán hàng

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe hợp đồng, xe tự lái,

Mô tả: Báo cáo bán hàng, doanh thu theo cá nhân hoặc từng nhân viên.

Giao diện tổng quan

Doanh thu theo xe

Báo cáo doanh thu theo nhân viên

Báo cáo doanh thu theo đối tác

Video hướng dẫn