Quản lý xe tuyến cố định

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định

Mô tả: Dùng cho các công ty có chặng xe cố định bán chỗ ngồi VD: Xe limousine.

Tổng quan tính năng

Video hướng dẫn sử dụng

Phần 1: Thêm mới chặng xe

Bước 1

Bước 2

Điền thông tin chặng xe

Phần 2: Book ghế xe

Lọc tìm chặng đặt xe

Tiến hành đặt ghế

Phần 3: chức năng khác

Bao gồm: in bảng tên, in hợp đồng, in lịch điều xe, in vé.