Category Archives: Hướng dẫn sử dụng Xeroza

Báo cáo doanh thu, bán hàng

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe hợp đồng, xe tự lái, Mô tả: Báo cáo bán hàng, doanh thu theo cá nhân hoặc từng nhân viên. Giao diện tổng quan Doanh thu theo xe Báo cáo doanh thu theo nhân viên Báo cáo doanh thu theo đối tác Video […]

Kiểm tra xe

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tự lái. Xe tuyến cố định , xe hợp đồng không dùng tính năng này Mô tả: Kiểm tra tình trạng xe trước và sau khi giao cho khách. Cập nhật thông số Km. Giao diện quản lý Cập nhật số Đồng hồ Km Cập nhật tình trạng […]

Quản lý Request

Loại công ty có thể sử dụng: thuê xe hợp đồng, xe tự lái. Xe tuyến cố định không dùng tính năng này Mô tả: Lưu trữ thông tin của yêu cầu khách hàng chưa ký hợp đồng, thường là khách hàng mới. Lưu giữ thông tin lịch trử chăm sóc khách hàng, quá trình […]

Quản lý tin tức nội bộ

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe hợp đồng, xe tự lái Mô tả: Thông tin nội bộ được hiển thị tại Trang chủ mỗi khi nhân viên đăng nhập, dùng để thông báo các thông tin nội bộ của công ty. Thông tin nội bộ hiển thị tại trang […]

Quản lý đối tác cung ứng

Loại công ty có thể sử dụng: Thuê xe hợp đồng. Xe tuyến cố định, và xe tự lái không dùng tính năng này Mô tả: Lưu trữ thông tin các công ty thuê xe ngoài để sử dụng khi công ty hết khả năng cung ứng dịch vụ. Giao diện chức năng Thêm mới […]

Quản lý lái xe (tài xế)

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe hợp đồng. Xe tự lái có lai xe mặc định là Tự lái (888888888) Mô tả: Lưu trữ thông tin của lái xe, hỗ trợ điều xe nhanh chóng kết nối với lái xe. Giao diện tổng quan chức năng Thêm mới thông […]

Quản lý thông tin Xe

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe tự lái, thuê xe hợp đồng. Mô tả: Quản lý thêm bớt sửa xóa thông tin về Xe, hạn đăng kiểm. Nên nhập dữ liệu đầu tiên, nhập 1 lần và tái sử dụng được lần sau. Thông tin được sử dụng lại […]

Quản lý người dùng

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe tự lái, thuê xe hợp đồng. Mô tả: Quản lý thông tin người dùng, phân quyền người dùng, phục hồi mật khẩu.   Giao diện tổng quan Thêm mới người dùng Phân quyền người dùng Phục hồi mật khẩu người dùng Video hướng […]