Quản lý tin tức nội bộ

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe hợp đồng, xe tự lái

Mô tả: Thông tin nội bộ được hiển thị tại Trang chủ mỗi khi nhân viên đăng nhập, dùng để thông báo các thông tin nội bộ của công ty.

Thông tin nội bộ hiển thị tại trang chủ

Giao diện chức năng

Thêm mới tin nội bộ

Video hướng dẫn