Quản lý Request

Loại công ty có thể sử dụng: thuê xe hợp đồng, xe tự lái. Xe tuyến cố định không dùng tính năng này

Mô tả: Lưu trữ thông tin của yêu cầu khách hàng chưa ký hợp đồng, thường là khách hàng mới. Lưu giữ thông tin lịch trử chăm sóc khách hàng, quá trình chốt hợp đồng.

Note: Nhân viên nào chỉ xem được Request của nhân viên đó, người quản lý có thể xem được toàn bộ nhân viên.

Giao diện tính năng

Tóm tắt chức năng

Chức năng tìm kiếm Request

Dánh dấu request để dễ quản lý hơn

Tra cứu tình trạng xe trước khi báo giá, chọn xe cho khách.

Video hướng dẫn