Quản lý lái xe (tài xế)

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe hợp đồng. Xe tự lái có lai xe mặc định là Tự lái (888888888)

Mô tả: Lưu trữ thông tin của lái xe, hỗ trợ điều xe nhanh chóng kết nối với lái xe.

Giao diện tổng quan chức năng

Thêm mới thông tin lái xe

Video hướng dẫn