Quản lý thông tin Xe

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe tự lái, thuê xe hợp đồng.

Mô tả: Quản lý thêm bớt sửa xóa thông tin về Xe, hạn đăng kiểm. Nên nhập dữ liệu đầu tiên, nhập 1 lần và tái sử dụng được lần sau. Thông tin được sử dụng lại bởi điều hành xe.

Note: Chỉ nên xóa các xe chưa sử dụng trong bất kỳ hợp đồng chặng tuyến nào.

Giao diện tổng quan

Thêm mới xe hợp đồng, xe tự lái

Thêm mới Xe chuyên tuyến

Video hướng dẫn