Quản lý người dùng

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe tự lái, thuê xe hợp đồng.

Mô tả: Quản lý thông tin người dùng, phân quyền người dùng, phục hồi mật khẩu.

 

Giao diện tổng quan

Thêm mới người dùng

Phân quyền người dùng

Phục hồi mật khẩu người dùng

Video hướng dẫn sử dụng