Quản lý nhóm quyền

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe tự lái, thuê xe hợp đồng.

Mô tả: Cấu hình các nhóm quyền cho phép quản lý các chức năng được phép sử dụng bởi các tài khoản.

Lưu ý: đã xây dựng sẵn các nhóm quyền cần thiết, hạn chế thêm bớt sửa xóa quyền.

Giao diện tổng quan

Chức năng phân quyền

Video hướng dẫn