Quản lý phụ xe

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe hợp đồng. Xe tự lái không có phụ xe

Mô tả: Lưu trữ thông tin của phụ xe, hỗ trợ điều xe nhanh chóng kết nối với phụ xe.

Giao diện chức năng

Thêm mới phụ xe

Video hướng dẫn