Quản lý người dùng

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe tự lái, thuê xe hợp đồng. Mô tả: Quản lý thông tin người dùng, phân quyền người dùng, phục hồi mật khẩu.   Giao diện tổng quan Thêm mới người dùng Phân quyền người dùng Phục hồi mật khẩu người dùng Video hướng […]

Quản lý nhóm quyền

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe tự lái, thuê xe hợp đồng. Mô tả: Cấu hình các nhóm quyền cho phép quản lý các chức năng được phép sử dụng bởi các tài khoản. Lưu ý: đã xây dựng sẵn các nhóm quyền cần thiết, hạn chế thêm bớt […]

Chạy quảng cáo đừng quên Remarketing

Remarketing hay còn gọi là quảng cáo bám đuổi, hay theo đuôi là hình thức tiếp cận lại những đối tượng đã quan tâm tới dịch vụ của công ty bạn. Theo thống kê của Google, có tới 90% khách hàng vào website của bạn, đọc tin tức hay xem qua sản phẩm, dịch vụ […]