Xây dựng kế hoạch marketing

Khác biệt hay là chết

Doanh nghiệp đang sử dụng Facebook, Google nhưng không biết thế nào là Marketing. Doanh nghiệp chưa từng làm Marketing hoặc chưa làm Marketing tổng thể. Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tối đa hóa chuyển đổi trong kinh phí của mình.

Qui trình lên kế hoạch

  • Nghiên cứu và phân tích thị trường: Thực hiện nghiên cứu thị trường ngành thông qua các công cụ
  • Phân loại, phân khúc khách hàng, tư vấn lựa chọn kênh tiếp cận phù hợp…
  • Phân tích, đánh giá đối thủ – so sánh với Doanh nghiệp, định vị lại thương hiệu.
  • Đưa ra các nhận định về hướng phát triển của thị trường
  • Lập kế hoạch digital marketing: Thực hiện phân tích 3C trên môi trường số: Customer – Competitor – Company.
  • Đưa ra đề xuất về: giải pháp truyền thông (chiến thuật) – thông điệp – kênh triển khai Kế hoạch hành động chi tiết
  • Dự báo hiệu quả, KPIs và ngân sách.

Xeroza

Chúng tôi cung cấp giải pháp, dịch vụ, tư vấn và đào tạo marketing giành cho các chủ doanh nghiệp, công ty vừa và nhỏ

Liên hệ tư vấn